Hög leveranskvalitet och stort miljöansvar!

I vår verksamhet är hög kvalitet en förutsättning för att kunna svara mot de krav som ställs på oss från vår uppdragsgivare och våra kunder.

Vår organisation är uppbyggd så att det finns en närhet mellan ledning och anställda. Detta ger oss fördelar när det kommer till information och kunskap, vilket ger hög standard av service till våra kunder.

Genom en effektiv lastplanering och en utökning av antalet utlämningsställen har vi kunnat minska körtiden och antalet körda mil inom PUD-trafiken, vilket har goda miljöeffekter.